Patronat

Conformen el Patronat les entitats i persones següents:
• Miquel Massaneda i Rovira, president
• Vicenç Esparch i Moré, secretari
• Rossend Castelló i Pujol, tresorer – comptador

Vocals en representació del sector de la silvicultura i forestal:
• Josep Borrell i Bosch
• Ramon Bosch i Balcells
• Josep Casellas i Planas
• Francesc Masseguer i de Planell
• Juan Planiol i Sanjaume
• Lluís Planas de Farnés i Clòs
• Josep M de Ribot i Mundet
• Josep M Vila d’Abadal i Serra

Vocals en representació del món acadèmic i del coneixement:
• Martí Boada i Juncà
• Denis Boglio, en representació del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (www.ctfc.es)
• Alberto Madrigal Collazo
• Jaume Terradas i Serra

Equip professional: Joan Rovira i Ciuró (director), Roser Mundet i Juliol (responsable tècnica) i Margarita Rovira i Pastells (administració).